-

Tytus : Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

Artykuły użytkownika

Mateuszyzm, czyli józefinizm 250 lat później

"Najbardziej na świecie Bóg kocha wolność swojego Kościoła"

    Myśl, którą zacytowałem, pochodzi od Świętego Anzelma (1033-1109), patrona dnia wczorajszego. Ten urodzony w Italii benedyktyn, nazywany ojcem scholastyki, arcybiskup  Canterbury wiele wycierpiał dla owej wolności kościoła. Był dwukrotnie wyganiany ze swojej stolicy arcybiskupiej, skonfliktowany z królami Anglii, z Wilhemem II Rudym (1087-1100) i Henrykiem I (1100-1135). W końcu postawił na swoim, królowie Anglii zrezygnowali z mianowania biskupów.

     Tymczasem w Polsce dwudziestego pierwszego wieku arcypasterze zamknęli się w swoich pałacach biskupich i udają, że nie rośnie w siłę kolejna już odmiana cezaropapizmu, którą ro ...

Tytus
22 kwietnia 2020 08:38

40     1454    9

Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz. 4. Suche Dni Jesienne

Usuwają się coraz bardziej z pamięci ludzi pokutne praktyki na początku każdej nowej pory roku. Młodzi o nich nic nie wiedzą, starsi zapomnieli, a i duchownym katolickim ta wiedza wydaje się być obca. Suche dni, bo taką nazwę noszą kwartalne modły i posty, miały niebagatelny wpływ na obyczajowość postną całego chrześcijaństwa.

Quatuor tempora (łac. suche dni) jako zwyczaj pokutny na rozpoczęcie czterech pór roku, sięgał czasów Ojców Kościoła (okres pierwszych wieków chrześcijaństwa). Suche dni to trzy dni w tygodniu: środa, piątek i sobota. Poświęcano w nich Bogu poszczególne okresy uprawy roli. Z tych dni najważniejsza była sobota, w którym to dniu najczęściej wyświęcano nowych księży. W ciągu roku były Suche Dni Zimowe, Wiosenne, Letnie i ...

Tytus
19 września 2018 08:32

45     1976    14

Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz. 3. Suche Dni Letnie

Usuwają się coraz bardziej z pamięci ludzi pokutne praktyki na początku każdej nowej pory roku. Młodzi o nich nic nie wiedzą, starsi zapomnieli, a i duchownym katolickim ta wiedza wydaje się być obca. Suche dni, bo taką nazwę noszą kwartalne modły i posty, miały niebagatelny wpływ na obyczajowość postną całego chrześcijaństwa.

Quatuor tempora (łac. suche dni) jako zwyczaj pokutny na rozpoczęcie czterech pór roku, sięgał czasów Ojców Kościoła (okres pierwszych wieków chrześcijaństwa). Suche dni to trzy dni w tygodniu: środa, piątek i sobota. Poświęcano w nich Bogu poszczególne okresy uprawy roli. Z tych dni najważniejsza była sobota, w którym to dniu najczęściej wyświęcano nowych księży. W ciągu roku były Suche Dni Zimowe, Wiosenne, Letnie i ...

Tytus
23 maja 2018 16:01

17     1610    11

Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz.2. Suche Dni Wiosenne

Usuwają się coraz bardziej z pamięci ludzi pokutne praktyki na początku każdej nowej pory roku. Młodzi o nich nic nie wiedzą, starsi zapomnieli, a i duchownym katolickim ta wiedza wydaje się być obca. Suche dni, bo taką nazwę noszą kwartalne modły i posty, miały niebagatelny wpływ na obyczajowość postną całego chrześcijaństwa.

Quatuor tempora (łac. suche dni) jako zwyczaj pokutny na rozpoczęcie czterech pór roku, sięgał czasów Ojców Kościoła (okres pierwszych wieków chrześcijaństwa). Suche dni to trzy dni w tygodniu: środa, piątek i sobota. Poświęcano w nich Bogu poszczególne okresy uprawy roli. Z tych dni najważniejsza była sobota, w którym to dniu najczęściej wyświęcano nowych księży. W ciągu roku były Suche Dni Zimowe, Wiosenne, Letnie i ...

Tytus
20 lutego 2018 11:30

12     1527    6

"Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela"

Dnia 18 stycznia rozpoczął się okres ośmiu dni modlitw o jedność chrześcijan, którzy jak wiadomo są podzieleni na wiele odłamów. Jednak nie jest celem niniejszej notki omawianie wszystkich grup ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, lecz skupienie się na krótkim omówieniu, dlaczego właśnie ta oktawa rozpoczyna się od dnia 18 stycznia i kończy się 25 dnia tego miesiąca.

We wstępie trzeba nadmienić, że jako pierwszy dni modlitw o jedność chrześcijan wprowadził papież Leon XIII (1878-1903) w 1897 roku. W encyklice Satis cognitum nakazał modlić się w tej intencji w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jego następca św. Pius X (1903-1914) przeniósł te modły na 18- 25 stycznia.

Z dniem 25 stycznia nie ma żadnego problemu. Jest to Święto ...

Tytus
18 stycznia 2018 16:02

13     1733    13

Długie świętowanie, czyli o oktawach

W tym roku, po raz pierwszy od 36 lat, choinka i szopka na Placu Świętego Piotra w Rzymie nie będzie częścią dekoracji bożonarodzeniowej do dnia 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Było to zgodne z polską tradycją i zapoczątkował ją w Rzymie Jan Paweł II. Kontynuowano ją po Jego śmierci, aż do tegorocznego stycznia. Decyzją biskupa Rzymu Franciszka już 8 stycznia usunięto ozdobionego świerka z okolic Ełku i szopkę, która była darem włoskiego benedyktyńskiego Opactwa Terytorialnego Montevergine, leżącego obok Avellino, w regionie Campania. Komu to przeszkadza? Czy Franciszek nie lubi choinki i polskiej tradycji, której nawet Benedykt XVI nie usuwał?

Aby zaradzić zbyt pospiesznemu przechodzeniu od dnia świątecznego do codziennego życia, Kościół Katolicki ...

Tytus
10 stycznia 2018 11:53

10     1289    2

Zima i lato, czyli o dziecięcej i dorosłej Krwi Jezusa Chrystusa

W Różańcu do Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa* jest tajemnica, która brzmi: Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania. Ta pierwsza medytacja "Drogi Krwi Chrystusa" przypomina, iż: Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus (Łk 2, 21). Dalej rozważamy: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Krew przelaną podczas obrzezania. W posłuszeństwie poddajesz się przepisom i tradycjom Starego Testamentu, chociaż jesteś Panem. Przyjmujesz swoje człowieczeństwo jako pokorny sługa, aby pokazać nam drogę zbawienia, drogę naszego udziału w dziele odkupienia. Dziękujemy za ten znak, który w szczególny sposób uświadamia nam, jak istotna jest czystość, jak ważne jest źródło życia, źródło rodziny, narodu, ludzkośc ...

Tytus
29 grudnia 2017 14:43

7     865    2

Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz.1 Suche Dni Zimowe

Usuwają się coraz bardziej z pamięci ludzi pokutne praktyki na początku każdej nowej pory roku. Młodzi o nich nic nie wiedzą, starsi zapomnieli, a i duchownym katolickim ta wiedza wydaje się być obca. Suche dni, bo taką nazwę noszą kwartalne modły i posty, miały niebagatelny wpływ na obyczajowość postną całego chrześcijaństwa.

Quatuor tempora (łac. suche dni) jako zwyczaj pokutny na rozpoczęcie czterech pór roku, sięgał czasów Ojców Kościoła (okres pierwszych wieków chrześcijaństwa). Suche dni to trzy dni w tygodniu: środa, piątek i sobota. Poświęcano w nich Bogu poszczególne okresy uprawy roli. Z tych dni najważniejsza była sobota, w którym to dniu najczęściej wyświęcano nowych księży. W ciągu roku były Suche Dni Zimowe, Wiosenne, Letnie i ...

Tytus
20 grudnia 2017 13:19

22     1270    6

Strona 1 na 1.