-

Tytus : Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

"Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela"

Dnia 18 stycznia rozpoczął się okres ośmiu dni modlitw o jedność chrześcijan, którzy jak wiadomo są podzieleni na wiele odłamów. Jednak nie jest celem niniejszej notki omawianie wszystkich grup ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, lecz skupienie się na krótkim omówieniu, dlaczego właśnie ta oktawa rozpoczyna się od dnia 18 stycznia i kończy się 25 dnia tego miesiąca.

We wstępie trzeba nadmienić, że jako pierwszy dni modlitw o jedność chrześcijan wprowadził papież Leon XIII (1878-1903) w 1897 roku. W encyklice Satis cognitum nakazał modlić się w tej intencji w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jego następca św. Pius X (1903-1914) przeniósł te modły na 18- 25 stycznia.

Z dniem 25 stycznia nie ma żadnego problemu. Jest to Święto Nawrócenia Świętego Pawła, w dzisiejszych czasach również obchodzone. Przez tą datę Pius X chciał podkreślić, że każdy prześladowca Kościoła Chrystusowego ma drogę otwartą do powrotu do Prawdziwej Wiary.

Więcej problemu stwarza data 18 stycznia. Potrzeba sprawdzić stare kalendarze liturgiczne, aby dowiedzieć się, że tego dnia obchodzono Święto Stolicy Świętego Piotra w Rzymie. Czyli wszystko staje się jasne. Zaczyna się od Świętego Piotra i Jego następców, a kończy się na Świętym Pawle. Nie ma Kościoła bez fundamentu zbudowanego na Skale, czyli na Piotrze, bez Niego nie ma prawdziwej jedności. Dlatego dziwi opuszczenie tego święta w reformie kalendarza liturgicznego za papieża Pawła VI (1963-1978). Dzisiaj obchodzi się je 22 lutego, i motywuje się to powrotem do wczesnochrześcijańskich tradycji tego święta (od IV wieku).

I rzeczywiście tak było. Lud rzymski z wdzięczności, że Święty Piotr z ich miasta kierował Kościołem Jezusa Chrystusa, i tutaj poniósł śmierć męczeńską, postanowili świętować Jego przybycie do ich miasta. Jak jednak doszło do tego, że powstało święto dnia 18 stycznia? Wiadomo, że dnia 22 lutego często przypada już okres Wielkiego Postu (tak będzie i w bieżącym roku). Dlatego w Galii już w okresie wczesnego średniowiecza przeniesiono to święto na dzień 18 stycznia, aby nie pościć i móc świętować w pełni.

Zaaprobował ten sposób myślenia papież Paweł IV (1555-1559) i na rok przed swoją śmiercią przeniósł Święto Stolicy Świętego Piotra w Rzymie na dzień 18 stycznia. Co najciekawsze, nie zlikwidował święta 22 lutego, tylko nieznacznie je zmienił. I tak powstało Święto Stolicy Świętego Piotra w Antiochii. Nie zapomniano o tym mieście, gdzie po raz pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami (Dz 11, 26) I to pomimo tego, że w Antiochii panowali Turcy. Właśnie dlatego, od czasu do czasu, mogło ono wypadać w Wielkim Poście, aby uzmysłowić sobie, że to miasto nie jest już pod panowaniem chrześcijan. Paweł IV po prostu ogłosił to, co od zawsze wiedzieli chrześcijanie. Że zanim Święty Piotr pojawił się w Rzymie, to przewodził wyznawcom Chrystusa z Antiochii Syryjskiej. Pięknie o tym pisali kronikarze wypraw krzyżowych.

To zarządzenie Pawła IV o podwójnym świętowaniu dwóch pierwszych Stolic Apostolskich, to jednoczesne zwrócenie chrześcijanom uwagi, gdzie jest kolebka ich wiary (nie tylko Jerozolima, z której Święty Piotr musiał uciekać i nie tylko Rzym, gdzie został umęczony na odwróconym krzyżu). Przez to zapewne współcześni Pawła IV musieli uaktywnić w sobie myślenie, że czymś nie w porządku jest, że rządzi tam muzułmanin, a na Rzym mają zakusy heretycy. Pewnie mam zbyt optymistyczne patrzenie w tym kierunku, ale było to odkrycie, kto jest głównym wrogiem katolików. Przez podwójne świętowanie pokazywał Ojciec Święty, że problemem są ruchy heretyckie (Święto Stolicy Świętego Piotra w Rzymie) i islam (Święto Stolicy Świętego Piotra w Antiochii).

Niestety. Nie tylko święto 18 stycznia zostało zapomniane. Kilka zdań modlitwy z tytułu tej notki również. Jest to fragment znany jako Akt oddania rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu Leona XIII z roku 1899, który jak najbardziej nadaje się jako modlitwa o jedność chrześcijan, A skasowane fragmenty odnoszą się do muzułmanów i żydów. Oto co zostało wykreślone: "Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niech spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, której oni niegdyś wzywali na siebie." Szkoda tej części modlitwy, zwłaszcza w kontekście zalewu Europy przez "uchodźców muzułmańskich".

Nie wdając się we współczesne kontrowersje dialogu ekumenicznego ("ekukumenizm") chciałbym na koniec podać modlitwy na każdy dzień oktawy modłów o jedność chrześcijan18-25 stycznia. Są to modlitwy wydane w styczniu 1939 roku w "Misjach katolickich", których redaktorem był o. Czesław Sejbuk SJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:
Pierwszy dzień 18 stycznia:
O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich "innych owiec", które nie słuchają głosu Boskiego Pasterza.
Drugi dzień 19 stycznia:
O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.
Trzeci dzień 20 stycznia:
O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.
Czwarty dzień 21 stycznia:
O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.
Piąty dzień 22 stycznia:
O powrót do Kościoła chrześcijańskich sekt w Ameryce, hodurowców i innych.
Szósty dzień 23 stycznia:
O nawrót do praktyk religijnych wszystkich oziębłych katolików.
Siódmy dzień 24 stycznia:
O nawrócenie żydów i mahometan.
Ósmy dzień 25 stycznia:
O podbój całego świata Chrystusowi prawdziwemu Bogu i Zbawcy.
 

Ojcze Nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
 

Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty mię posłał.

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.
R. A na tej opoce zbuduję Kościół mój.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
MÓDLMYSIĘ:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom; Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła Twego i racz go według Twej woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagi: jedność chrześcijan  święty piotr  święty paweł  paweł iv  leon xiii  18 styczeń  25 styczeń 

Tytus
18 stycznia 2018 16:02
13     1734    13 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Maryla-Sztajer @Tytus
18 stycznia 2018 16:28

Nie wiedziałam o korzeniach Swięta. Dziękuję.

OT

Leon XIII bardzo ważny. Od kiedy odkryłam jego pracę, nauczanie, stale mam nadzieję, że ktoś tutaj porządnie o nim napisze. Fałszywe odczytanie jego nauki w tamtym czasie wiele nam szkody wyrządziło. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Tytus
18 stycznia 2018 17:21

Dziękuję za artykuł. Tylko wspomne, że o. Czesław Sebjuk SJ to Sługa Boży i męczennik czasów II wojny światowej, zamordowany w Dachau, obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny. 

 

Sługa Boży o. Czesław Sebjuk SJ 

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @Tytus
18 stycznia 2018 18:08

Dzisiaj byłby zmuszony oglądać wspólne "świętowanie" 500 lecia tzw. reformacji. I pewnie musialby zamilnąć na ten czas jak ks. Guz.

zaloguj się by móc komentować

maria-ciszewska @Tytus
18 stycznia 2018 18:35

Dziękuję za zamieszczenie modlitwy.

zaloguj się by móc komentować

JOLANTA1 @Tytus
18 stycznia 2018 19:48

i Pan Stalagmit

Dziękuję za kolejne seminarium w  Pańskiej szkole historii Liturgii. 

Świętość Kapłanów bardzo skraca naszą drogę do Ojca ,dlatego bardzo dziękuję za przywołanie postaci Sługi Bożego o.Czesława Sebjuka SJ.Korzystając z okazji przywołam postać o.Bronisława Mokrzyckiego SJ, zakonodawcy SS.Zawierzanek.Zmarł na jesieni 2017roku.Pokorny ,dobry i niewiarygodnie skuteczny w swym Zawierzeniu Maryji.

Serdecznie pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

tepaz @Tytus
18 stycznia 2018 23:24

Bóg zapłać za to przypomnienie!

zaloguj się by móc komentować

Tytus @Maryla-Sztajer 18 stycznia 2018 16:28
19 stycznia 2018 09:06

Leon XIII jest jednym z najwybitniejszych Papieży. Działał, mimo niewoli na Watykanie. Próbował ratować co się dało. To on ułożył i nakazał odmawiać egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła (Święty Michale Archaniele) po każdej cichej Mszy Świętej. Jak również Witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Wyżej wspomniany Akt oddania i związane z nim odpusty to również jest jego dzieło.

Widział niedolę robotniczą, ale i podstępy socjalistów, stąd encykliki.

Może dlatego działał, że miano go za nieszkodliwego staruszka.

Głos nagranego Papieża śpiewającego Ave Maria:

https://www.youtube.com/watch?v=I1QuAnpVQGs

Tu, krótkie nagranie jak Leon XIII błogosławi z powozu:

https://www.youtube.com/watch?v=7B9iLrgHDis

Uśmiech na twarzy Leona XIII jest powalający.

Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

Tytus @Stalagmit 18 stycznia 2018 17:21
19 stycznia 2018 09:07

Dokładnie, dziękuję Panu za zdjęcie i przeczytanie.

zaloguj się by móc komentować

Tytus @rotmeister 18 stycznia 2018 18:08
19 stycznia 2018 09:26

Niestety ale taka jest prawda. Najgorsze jest to, że rzadko wspomina sie o próbach, które podejmowali  Leon XIII czy Pius X. Wspomnia się nader często o porozumieniach między anglikanami a protestantami w 1910 w Edynburgu. Nic o katolikach, a tak naprawdę umowy z 1910 były skierowane przeciw misjom katolickim. Nawet u Franciszka można zauważyć te tendencje:

" Następnie Ojciec Święty wyraził zadowolenie z tego, że obecnie obydwa Kościoły podążają drogą pokornej miłości, prowadzącej do przezwyciężenia podziałów oraz uzdrowienia ran. Papież przypomniał, że to właśnie w Edynburgu przed ponad stu laty (1910) odbyła się I Światowa Konferencja Misyjna, która zapoczątkowała rozwój ruchu ekumenicznego posługującego się językiem miłości. Chrześcijanie zrozumieli bowiem, że głoszenie Ewangelii i misje domagają się jedności chrześcijan. Dodał, że jest to aktualne także i dziś".

Cyt. za: http://niedziela.pl/artykul/31899/Papiez-do-Kosciola-Szkocji

zaloguj się by móc komentować

Tytus @maria-ciszewska 18 stycznia 2018 18:35
19 stycznia 2018 09:27

Polecam się na przyszłość.

zaloguj się by móc komentować

Tytus @JOLANTA1 18 stycznia 2018 19:48
19 stycznia 2018 09:31

Bóg zapłać za przypomnienie postaci o. Bronisława Mokrzyckiego. Jego misterium dwojgo Serc- Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi jest godne naśladowania. Zdaje się, że rozważania na pierwsze soboty miesiąca w roku 2017, wydane przez pallotynów z Zakopanego miały nawiązanie do tego misterium.

Również pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

Tytus @tepaz 18 stycznia 2018 23:24
19 stycznia 2018 09:32

Dziękuję za przeczytanie.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Tytus 19 stycznia 2018 09:06
19 stycznia 2018 13:00

Pięknie dziękuję za linki. Nie wiedziałam, że są.

.

Leon XIII wszedł w pole mojego widzenia z okazji szukania 'polskich śladów' w Watykanie tamtego okresu.

Bardzo znaczący kard. Ledóchowski.

I zaprzyjaźniony z Leonem XIII Adam Stanisław Sapiecha, który na Watykańskie pokoje przychodził z synem - Adamem Stefanem - późniejszym biskupem krakowskim, Księciem Siewierskim. Na koniec i kardynałem.

Księciem Niezłomnym jak mówił JP II.

.

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować